1: Đ/C:  NGÔ THỊ HỒNG

- Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

- Gmail: hongqk@gmail.com

- Số điện thoại: 

 
 
 
 

anh(2).gif

 

2: Đ/C:  MA KHÁNH TUẤN

- Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường

- Gmail: khanhtuan178@gmail.com

- Số điện thoại: 

131168357_1960526540772481_9006111214131282840_n.jpg