1: Đ/c: MAI NGỌC TÚ

- Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Trinh độ CM CĐSP Âm nhạc - Mĩ thuật

- Gmail: maingoctu85@gmail.com

- Số điện thoại:

TU(1).gif