1: Đ/c: HÀ THỊ NHUNG

- Trình độ CM: ĐHSP Tiếng Anh

- Tổ trưởng chuyên môn Tổ KHXH

- Gmail: htnhung.c2quyky@gmail.com

- Số điện thoại: 

 

 

NHUNG(2).gif

2: Đ/c: HOẢNG THỊ THU HƯƠNG

- Trình độ CM: ĐHSP Ngữ Văn

- Tổ phó chuyên môn Tổ KHXH

- Gmail: huonganhdh658@gmail.com

- Số điện thoại: 

 

HUONG(1).gif

3: Đ/c: NÔNG THỊ SÁU

- Trình độ CM: ĐHSP Sinh Học

- Tổ trưởng chuyên môn Tổ KHTN

- Gmail: sauversion1.0@gmail.com

- Số điện thoại:

 

 

SAU(1).gif

 

4: Đ/c: TRẦN VĂN CHIẾN

- Trình độ CM: ĐHSP Toán

- Tổ phó chuyên môn Tổ KHTN

- Gmail: tranchien0704@gmail.com

- Số điện thoại: 

 

 

CHIEN(1).gif

 

5: Đ/c: MA THỊ HUỆ

- Trình độ CM: Trung cấp Y

- Tổ trưởng Tổ VP

- Gmail: hueyte82qk@gmail.com

- Số điện thoại: 

 

HUE(2).gif