Wednesday, 30/11/2022 - 06:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quy Kỳ

Kế hoạch tổng thể của trường THCS Quy Kỳ thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tố chức dạy và học an toàn, chất lượng

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG THCS QUY KỲ

 
 
 

Số:            /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

     Quy Kỳ, ngày        tháng 4 năm 2022

 

 

 KẾ HOẠCH

Tổng thể của trường THCS Quy Kỳ

thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tố chức dạy và học

an toàn, chất lượng

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-PGDĐT ngày 07/4/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổng thể của ngành ngành Giáo dục Đào tạo Định Hóa thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng;

Trường THCS Quy Kỳ xây dựng Kế hoạch tổng thể thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng, với những nội dung sau:

I: MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Bảo đảm tổ chức các hoạt động dạy và học thích ứng an toàn với dịch COVID-19, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, củng cố và duy trì nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể

          - Nâng cao nhận thức và khả năng thích ứng với dịch COVID-19 của toàn ngành Giáo dục, bảo đảm các hoạt động dạy học không bị “đứt gãy”.

        - Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh, giáo viên, và cán bộ quản lý khi tổ chức các hoạt động giảng dạy trực tiếp tại trường.

      - Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo bảo đảm chất lượng và công bằng trong tiếp cận giáo dục cho tất cả các đối tượng học sinh.

      - Tổ chức xây dựng và phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống học liệu số, bài giảng số có chất lượng dùng chung phù hợp với đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học thích ứng với dịch bệnh; thực hiện quản lý điều hành và bảo đảm chất lượng dịch vụ giáo dục công dựa trên công nghệ và dữ liệu số.

      - Tổ chức hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

      - Bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy học thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch COVID-19.

       II:  NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19

         -Tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp và các hướng dẫn của ngành GDĐT, ngành Y tế về tổ chức các hoạt động dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 và thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

       - Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

       - Tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận, niềm tin của xã hội, nhất là phụ huynh học sinh trong việc tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn kéo dài.

         2. Chủ động, linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, bảo đảm thích ứng an toàn, chất lượng với dịch COVID-19

        - Xây dựng các phương án tổ chức chăm sóc, dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19 để hoạt động giáo dục được thực hiện liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

        - Chủ động, linh hoạt chuyển đổi, áp dụng các hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến, kết hợp các hình thức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh tại địa phương.

        - Xây dựng phương án bảo đảm chương trình, nội dung dạy học cho học sinh trong trường hợp áp dụng hình thức dạy học trực tuyến, kết hợp giữa dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến, thực hiện đúng các hướng dẫn về nội dung dạy học của Bộ GDĐT, Phòng GDĐT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải cho học sinh, giáo viên.

       - Xây dựng phương án bảo đảm chất lượng giáo dục học sinh trong trường hợp áp dụng hình thức dạy học trực tuyến; ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm.

      -  Tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, tích cực nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và phù hợp với việc áp dụng linh hoạt các hình thức dạy học trong điều kiện dịch bệnh.

      - Áp dụng linh hoạt các phương thức thi, kiểm tra, đánh giá học sinh, nhất là các kỳ thi chuyển cấp theo yêu cầu cần đạt của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh, không gây áp lực quá tải và bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

         3. Bảo đảm an toàn khi tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại nhà trường.

       - Cập nhật thường xuyên kết quả đánh giá cấp độ dịch của địa phương để xây dựng triển khai thực hiện linh hoạt kế hoạch giáo dục và chuyển đổi hình thức dạy học phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.

      - Xây dựng phương án, kịch bản xử lý các tình huống xuất hiện dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại nhà trườn; chủ động xử lý khi có các trường hợp F0, F1 trong trường học một cách phù hợp, theo hướng dẫn của ngành Y tế, tránh xử lý cực đoan, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong nhà trường; sẵn sàng phương án chuyển sang dạy học trực tuyến, trên truyền hình khi dịch có diễn biến phức tạp.

     - Phối hợp với trạm y tế xã trong triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 bảo đảm đủ liều, đúng đối tượng cho trẻ em, học sinh; thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầu bảo đảm an toàn, vệ sinh trường học trong tình hình mới tại nhà trường.

     - Tiếp tục triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học và các quy định khác về phòng, chống dịch trong trường học; hướng dẫn trẻ em, học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp tại nhà trường, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh.

    - Theo dõi, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh tại nhà trường; phối hợp chặt chẽ với gia đình trong theo dõi, quản lý sức khỏe của người học để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời.

     4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục để tổ chức linh hoạt, hiệu quả các hình thức dạy học

    - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến; phối hợp với Viettel, VNPT  Định Hóa, để bảo đảm cung cấp internet cho dạy học trực tuyến ổn định.

    - Khuyến khích giáo viên tham gia phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành, gồm: bài giảng điện tử, tài liệu, học liệu số đa phương tiện, sách, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho hầu hết các môn học. 

    - Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên là nguồn nhân lực chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nâng cao năng lực số đối với học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhà trường.

5. Hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh

      - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về ý nghĩa, vai trò của tư vấn tâm lý học đường trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Phát huy vai trò của cha mẹ học sinh trong việc giám sát, đồng hành tư vấn và hỗ trợ học sinh khắc phục khó khăn trong học tập.

     - Triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh giúp các em sẵn sàng tâm lý cho việc chuyển đổi giữa các hình thức học trực tiếp, trực tuyến, quan tâm tới từng đối tượng học sinh để phòng tránh khủng hoảng tâm lý do tác động của dịch COVID-19, nhất là các đối tượng học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn và chịu tác động trực tiếp của dịch COVID-19.

     - Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và cán bộ tư vấn tâm lý trong nhà trường; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học, đặc biệt trong điều kiện dạy học trực tuyến.

 6. Tăng cường nguồn lực đầu tư để tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19

     - Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường.

    - Tham mưu Phòng GDĐT huyện tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao để bảo đảm đội ngũ đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và có nhu cầu mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến; trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. BGH nhà trường, Ban phòng chống dịch, tăng cường việc kiểm tra, giám sát các điều kiện về vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp ứng phó với dịch COVID- 19, bảo đảm an toàn trường học và hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo.

3. Phối hợp với tạm y tế xã cập nhật, bổ sung các hướng dẫn, quy định về công tác phòng, chống dịch trong nhà trường cho từng cấp độ dịch và tổ chức tiêm chủng an toàn cho học sinh trong độ tuổi phù hợp với từng loại vắc- xin. Tiếp tục chỉ đạo nhân viên y tế cập nhật kết quả đánh giá an toàn COVID-19 trong trường học.

4. Thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về phòng, chống dịch Covid-19, để tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, kịch bản xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình dạy học trực tiếp của nhà trường, kịp thời khắc phục các nội dung còn hạn chế hoặc chưa phù hợp với trạng thái bình thường mới, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch phát sinh, chủ động kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, bùng phát trong nhà trường, đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Giáo dục và ngành Y tế.

5. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, quyết liệt triển khai hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh đủ điều kiện được tiêm đủ mũi theo quy định. Tiếp tục truyền thông đến cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận đối với việc tổ chức cho trẻ em, học sinh tới trường học tập và sẵn sàng tiêm vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho học sinh lớp 6 (11 tuổi).

Trên đây là Kế hoạch Tổng thể của trường THCS Quy Kỳ thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tố chức dạy và học an toàn, chất lượng./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);

- Trạm Y tế xã (p/h);

- Lưu: VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG            

PHÓ HIỆU TRƯỞNG           

 

( Đã ký)

 

 

 

Ma Khánh Tuấn

             

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Hôm qua : 110
Tháng 11 : 2.385
Năm 2022 : 13.379