Tuesday, 04/10/2022 - 01:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quy Kỳ

UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 450/PGDĐT-CMTHCS V/v Hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2016 - 2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 450/PGDĐT-CMTHCS

V/v Hướng dẫn kiểm tra học kì 1

năm học 2016 - 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Định Hóa, ngày 01tháng 12 năm 2016

 

 

                      Kính gửi:    - Các trường Trung học cơ sở trong toàn huyện;

                                           - Trường Trung học phổ thông Bình Yên.

 

        Thực hiện Công văn số 1776/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/11/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2016-2017

          Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa hướng dẫn các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 1 như sau:

          1. Giao cho Hiệu trưởng các trường THCS chịu trách nhiệm tổ chức tốt việc ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ 1 đối với các môn: Địa lý, GDCD, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, của các khối lớp 6,7,8,9 (theo lịch của các trường).

          2. Phòng GD&ĐT ra đề và tổ chức kiểm tra chung toàn huyện cho các môn còn lại của các lớp cụ thể như sau:

          - Các môn: Toán học, Vật Lý, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh lớp 6,7,8,9; Môn Hóa học lớp 8,9.

          - Đối với các trường dạy môn Tiếng Anh theo chương trình 10 năm chủ động ra đề kiểm tra học kỳ 1 riêng cho các khối lớp đang thực hiện để kịp thời kiểm tra theo lịch chung của Phòng.

          - Nhận đề: 14h 00 ngày 26/12/2016, tại Phòng GD&ĐT.

          - Lịch kiểm tra: Ngày 27,28/12/2016.

+ Ngày 27/12/2016: Buổi sáng: Văn 6,7,8,9; Hóa 8,9; Tiếng Anh 6.

                                            Buổi chiều: Vật lí 6,7,8,9; Tiếng Anh 7.

+ Ngày 28/12/2016: Buổi sáng: Toán 6,7,8,9; Hóa 8,9; Tiếng Anh 8.

                                            Buổi chiều: Lịch sử 6,7,8,9; Tiếng Anh 9.

(Lưu ý: Các trường không được lồng ghép kiểm tra thêm các môn khác vào lịch trên).

          3. Yêu cầu ra đề như sau:

  - Các trường cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, các phần điều chỉnh nội dung dạy học của các bộ môn để ra đề kiểm tra trên cơ sở có thể đáp ứng và phân loại được trình độ của học sinh nhà trường. (Đề kiểm tra học kì cần dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng).

          - Thời gian làm bài:  Môn Toán, Văn: 90 phút; các môn còn lại: 45 phút.

          * Lưu ý: Các trường gửi bản đăng ký số lượng in sao đề kiểm tra kể cả đề dự phòng khi thiếu (theo mẫu gửi kèm dưới đây) và nộp về Chuyên môn THCS vào ngày 9/12/2016 qua Email: huan.pgddh@gmail.com . Đồng thời thu tiền đề kiểm tra các môn kiểm tra chung (Mức thu: 1.500đ/1đề/học sinh và nộp về PGD&ĐT cùng thời gian nhận đề chiều ngày 26/12/2016 kèm theo tiền in đĩa môn Tiếng Anh 20.000/đĩa).

Nhận được công văn này, yêu cầu các trường thực hiện đúng hướng dẫn và tổng hợp báo cáo sơ kết học học kỳ về phòng Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu của Công văn (Phòng sẽ gửi sau).

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (th/ hiện);

- Website Phòng GDĐT;

- Lưu VT, CMTHCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Lợi

 

CV_450_Huongdankiemtrahocki 1_2016-2017.doc

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 10 : 961
Năm 2022 : 7.581