Tuesday, 04/10/2022 - 01:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quy Kỳ

'Khắc phục bất hợp lý về tiền lương và thu nhập của cán bộ'

'Khắc phục bất hợp lý về tiền lương và thu nhập của cán bộ' Tại hội nghị trung ương Đảng khai mạc sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị trung ương cho ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề cấp bách như điều chỉnh lương

'Khắc phục bất hợp lý về tiền lương và thu nhập của cán bộ'

Tại hội nghị trung ương Đảng khai mạc sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị trung ương cho ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề cấp bách như điều chỉnh lương với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Ảnh: TTXVN.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bàn một số nội dung quan trọng như: Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai..."; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Quyết định một số vấn đề về chính sách xã hội, tiền lương giai đoạn 2012-2020...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, 4 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản... nhưng kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực. 
Lạm phát và lãi suất đều giảm; kim ngạch xuất khẩu tăng khá; dự trữ ngoại hối tăng nhanh, tỷ giá ổn định; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng; sản xuất, kinh doanh vẫn tăng trưởng; lượng khách quốc tế tăng mạnh; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết...

Về chính sách xã hội và tiền lương giai đoạn 2012-2020, Tổng bí thư cho rằng, ở nhiều nơi đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân còn hết sức khó khăn. Vì vậy, sẽ có ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội hết sức to lớn nếu như tại Hội nghị lần này, Trung ương bàn và ban hành Nghị quyết chuyên đề về một số chính sách xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2020, mà trọng tâm là chính sách ưu đãi đối với người có công và bảo đảm an sinh xã hội, với những nội dung chủ yếu là bảo đảm việc làm, thu nhập, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở, trợ giúp xã hội và bảo đảm một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân.

Tổng bí thư đề nghị Trung ương cho ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề cấp bách và có thể điều chỉnh ngay trong năm 2012, 2013 như điều chỉnh lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công; khắc phục những bất hợp lý về tiền lương và thu nhập của cán bộ lãnh đạo và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, thống nhất chủ trương, định hướng cho việc nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng trình Hội nghị Trung ương 7 (dự kiến họp tháng 5/2013) Đề án tổng thể cải cách cơ bản chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020 cùng các đề án khác có liên quan; chú trọng các chính sách, biện pháp tích cực tạo nguồn, khắc phục tình trạng lâu nay nhiều đề xuất hay nhưng không khả thi do thiếu nguồn; cần gắn cải cách tiền lương thực chất và đồng bộ hơn với cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, biên chế; tái cấu trúc nền tài chính quốc gia, đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp nhà nước...

Về tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Tổng bí thư nhấn mạnh, đây là công việc rất hệ trọng vì Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng điều chỉnh những quan hệ xã hội trọng yếu nhất, có tính nền tảng, thể hiện bản chất của nhà nước và chế độ; là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và chủ quyền quốc gia.

Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải bám sát những tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 2, có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử; bám sát vào thực tế thi hành các quy định của Hiến pháp và các yêu cầu của tình hình mới; chỉ rõ những mặt tích cực đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, những nội dung không còn phù hợp; những nội dung quy định đúng, nhưng do tổ chức thực hiện chưa tốt cần chấn chỉnh.

Tổng bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận kỹ từng đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể, đặc biệt là những vấn đề còn có ý kiến khác như nêu trong Tờ trình; chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, được thực tiễn chứng minh là đúng, đã chín muồi, có đủ cơ sở và được sự thống nhất cao.

Nhấn mạnh đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt. Do đó, cần tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về đề xuất định hướng đổi mới quản lý đất đai, theo Tổng bí thư, cần trả lời câu hỏi: "Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi? Vì sao gần 70% tổng số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai?...". 

Tổng bí thư nhấn mạnh, nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiến hành nhiều biện pháp liên tục nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tổng bí thư chỉ rõ, cần nhận dạng cho đúng những biểu hiện nổi bật của tham nhũng, lãng phí trong một số lĩnh vực chủ yếu như đất đai, tài nguyên, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công, quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước, nhất là tại các doanh nghiệp nhà nước, hoạt động tín dụng, ngân hàng, công tác tổ chức, cán bộ... Cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân gốc rễ, chủ quan gây ra tệ tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này đều là những vấn đề rất khó, phức tạp, nhạy cảm và rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo và về lâu dài; đồng thời đề nghị hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận kỹ, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 15/5.


Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 10 : 961
Năm 2022 : 7.581